Quant costa anar a un dietista-nutricionista?

La professió del Dietista-Nutricionista és relativament nova i a més, és una de les professions amb més intrusisme que hi ha actualment. Degut a això, sovint ens trobem en situacions en les que es qüestionen els preus dels nostres serveis sense tenir en compte les diferències amb d’altres que ofereixen dietes quasi gratuïtes.

És per això, que m’he vist en l’obligació d’explicar què valen les meves visites ja que com qualsevol autònom, no cobro en net el que cobro per sessió o servei, hi ha moltes despeses al darrere.

Quan paguem un dietista-nutricionista estem pagant…

El lloguer del despatx on passem la consulta.

– En la majoria dels casos es queden un 40% del que paga el client.

– A més, hem de tenir en compte l’espai en el que treballa quan és fora de la consulta que és quan elaborem les vostres dietes.

El temps dedicat a cada visita (no és el mateix dedicar-te 10 que 60 minuts) però a més, hem de tenir en compte el temps posterior en el que estic dissenyant/modificant cada pauta realment personalitzada.

El temps (no remunerat) que dediquem a donar hora, a fer canvis d’hora o a resoldre els diferents dubtes que us van sorgint. Tingues en compte que això pot perfectament ocupar un 40% de la nostra jornada laboral.

Les inversions en web, marketing, publicitat i altres eines de comunicació que necessitem per poder funcionar.

Les despeses en material necessari que poder dur a terme les diferents consultes.

La famosa quota d’autònoms, mínim són uns 285€ mensuals, el pagament d’impostos com l’IRPF si treballem per alguna empresa i l’IVA (que ocupa el 21% de cada consulta).

L’Assegurança de Responsabilitat Civil que és obligatòria per a qualsevol professional de la salut.

La quota del Col.legi que és obligatòria també per tal de poder exercir.

Les formacions necessàries per tal de mantenir-nos actualitzats (congressos, formacions, simposiums, accessibilitat a estudis recents, etc.)

Crec doncs, que hem de valorar el nostre temps de treball, formació i experiència. Per a mi, cada pacient és únic i per tant, treballar a cost 0 o sota tarifes molt baixes impossibilita l’elaboració de dietes realment personalitzades a banda d’un tracte proper i professional.

Com tots els meus col·legues, volem donar valor a la nostra professió i vetllar per unes correctes pràctiques laborals que posicionin el nostre col·lectiu on es mereix.